Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS i EFRR przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego


2016-11-15 14:35

Zarys budynku urzędu marszałkowskiego z literami WFR Zarys budynku urzędu marszałkowskiego z literami WRR
W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów i koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanej z rozliczaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy zalecane do wykorzystania kanały komunikacji:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:30 do dyspozycji Beneficjenta pozostaje opiekun merytoryczny projektu, pod wskazanym Projektodawcy numerem telefonu;
 • od poniedziałku do piątku do dyspozycji Beneficjentów są konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dostępni pod numerami tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194;
 • w sytuacjach wyjątkowych, wymagających nawiązania niezwłocznego kontaktu Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą rekomenduje się przekazanie niniejszej informacji drogą mailową do opiekuna projektu.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • pytania dotyczące przygotowania wniosków prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pod numery tel.: 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194;
 • w zakresie konsultacji uwag wystosowanych w trakcie oceny formalnej wniosków pracownicy referatów wyboru projektów są dostępni do Państwa dyspozycji codziennie od godziny 12:30;
 • W referatach oceny projektów całodzienny dyżur pełniony jest pod następującymi numerami telefonów:
  poniedziałek: 32 77 40 303, 32 77 40 308, 32 77 40 312, 32 77 40 319,
  wtorek: 32 77 40 302, 32 77 40 307, 32 77 40 323,
  środa: 32 77 40 322, 32 77 40 306
  czwartek: 32 77 40 301, 32 77 40 305, 32 77 40 318,
  piątek: 32 77 40 320, 32 77 40 317, 32 77 40 303, 32 77 40 324.

Zachęcamy do korzystania z wyżej wskazanych możliwości kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś