Przejdź do treści głównej

Harmonogram składania wniosków o płatność za IV kwartał 2016 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2016-09-14 14:01

Informujemy, że od 12 września do 23 września 2016 r. trwa kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na IV kwartał 2016 r.

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

Harmonogramy prosimy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI 2014). Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów, od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność pracownicy Referatu realizacji płatności udzielają informacji na temat sporządzania ww. dokumentu pod nr telefonu: (32) 77-40-102.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś