Przejdź do treści głównej

Harmonogram konkursów


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-03-20 11:05

Kolejny przełomowy etap prac zmierzających do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa uchwałą nr 382/25/V/2015 przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia, w tym m.in.:

- innowacje w MŚP, - przeciwdziałanie bezrobociu,

- wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,

- rozwój ekonomii społecznej

- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej harmonogramie.

Aby nabory projektów mogły odbyć się zgodnie z zakładanym harmonogramem, konieczne jest zakończenie kilku procesów, które odbywają się równolegle.

Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 (SZOOP), który został przekazany w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy, że do 20 marca trwają spotkania informacyjne, podczas których potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się bliżej z treścią tego istotnego przy aplikowaniu dokumentu. (szczegół: link do informacji na stronie).

W II połowie kwietnia br. planowane jest pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (skład został powołany przez Zarząd Województwa 12 marca br.), podczas którego zostaną przyjęte kryteria oceny przyszłych projektów.

W kwietniu br. otwarty zostanie nabór na ekspertów, którzy będą dokonywać merytorycznej oceny projektów.

Zaawansowane są również prace zmierzające do uruchomienia ścieżki naboru projektów w ramach ZIT/RIT. W ostatnich dniach, Zarząd Województwa podpisał stosowne porozumienia z subregionalnymi partnerami, którzy pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZIT/RIT. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów strategicznych, które muszą przejść pozytywnie proces opiniowania Instytucji Zarządzającej, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zatwierdzenie strategii planowane jest na koniec maja br. Związki ZIT/RIT mają również za zadanie opracowanie strategicznych kryteriów wyboru projektów, a następnie przygotowanie się do realizacji zadań związanych z naborem projektów oraz ich oceną, monitoringiem itd.

Obecnie, wszystkie instytucje zaangażowane w rozdysponowanie 3,5 mld euro z RPO WSL 2014-2020, muszą przejść pozytywnie audyt zgodności, czyli wykazać się gotowością do zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu wdrażania Programu Regionalnego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś