Przejdź do treści głównej

Gdzie szukać aktualności w obszarze rewitalizacji w RPO WSL?


2016-02-01 13:41

W celu usprawnienia komunikacji z zakresu rewitalizacji wspieranej ze środków Programu, w serwisie utworzona została specjalna zakładka, zlokalizowana w dziale „Dowiedz się więcej o Programie”, pod piktogramem Rewitalizacja

Obecnie w zakładce dostępny jest komunikat dotyczący zasad składania do Urzędu Marszałkowskiego przygotowanych przez gminy programów rewitalizacji.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej uwagi i koncentracji działań. Doświadczenia w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych wskazują na konieczność intensyfikacji inwestycji oraz integracji działań podejmowanych w ramach EFRR i EFS.

Dla działań rewitalizacyjnych, finansowanych ze środków unijnych, ważnym odniesieniem są horyzontalne Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, gdzie szczególny nacisk został położony na odpowiednie przygotowanie programów rewitalizacji, tak, aby w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających.

Dlatego zwracamy się do wszystkich gmin, które opracowały już swój program rewitalizacji (może być jeszcze przed ostatecznym przyjęciem przez Radę Gminy), do jego  złożenia. Umożliwi to Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 sprawną weryfikację jego cech i elementów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju, jak i weryfikację pod względem wymagań wynikających wprost z Programu Regionalnego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś