Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

od 2019-10-04 [10:00] do 2019-10-04 [14:00]
Data publikacji: 2019-09-30 12:21

Zapraszamy 4 października na konferencję dotyczącą wsparcia szkolnictwa zawodowego z RPO WSL 2014-2020 oraz wizyty studyjne do szkół, które zmodernizowały się dzięki unijnemu wsparciu.

Czas zmian czas zawodowców

Dzięki projektom realizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich zmieniamy wizerunek i opinię o szkołach zawodowych. Coraz więcej tego typu szkół przemienia się w najwyższej jakości placówki nauki zawodu, z których na świat wychodzą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach.

30 września rozpoczynamy ostatni duży nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 z poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. W puli środków przeznaczonych na dotacje dla szkół mamy ponad 57 mln złotych na:

 • poprawę jakości edukacji,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,
 • podnoszenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczniów,
 • współpracę szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowego,
 • kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 • realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy,
 • stworzenie w szkole warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Forum dotyczące szkolnictwa zawodowego

Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, dowiedz się więcej na temat konkursu i wsparcia szkolnictwa zawodowego podczas wyjątkowego, tematycznego forum, podczas którego poznasz:

 • dobre praktyki oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wsparcia szkół zawodowych,
 • najważniejsze zmiany w szkolnictwie zawodowym,
 • główne założenia najbliższego konkursu.

Forum odbędzie się już 4 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach. Aby wziać w nim udział wystarczy, że wypełnisz FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Program forum dot. szkolnictwa zawodowego znajdziesz w załączniku poniżej.

Wizyty studyjne

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w omawianym konkursie, możesz również wziąć udział w wizytach studyjnych do miejsc, które już skorzystały na unijnym dofinansowaniu. W planach mamy 4 wyjazdy (po jednym dla każdego subregionu).

Aby wziąć udział, wybierz wizytę studyjną i wypełnij formularz rejestracyjny.

Szczegółowy plan przebiegu wizyt studyjnych znajdziesz w załączniku poniżej.



Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś