Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową  polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze:

  • Fundusz Spójności (FS),
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+),
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Natomiast wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

Poznaj Fundusze

★ Fundusz Spójności (FS) ★

W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju.

★ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ★

Służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) ★
Ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty:

  • EFS,
  • Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI),
  • Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD),
  • Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

★ Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) ★
Fundusz uzupełniający względem pozostałych funduszy polityki spójności. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

★ Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) ★
To fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa. Celem funduszu jest szeroko rozumiane wsparcie społeczności nadmorskich, w tym m.in. wspieranie rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo czy finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27 wraz ze stanowiskami Rządu RP do nich znajdziesz w zakładce: "Projekty rozporządzeń".

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś