Przejdź do treści głównej

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017


2017-04-25 07:46
Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości".

Grafika w kolorze niebieskim informujaca o Europejskich Nagrodach Promocji Przedsiębiorczości - data 22-24 listopada 2017, Tallin, Finlandia

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości".

Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Dla kogo
Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zasady konkursu
Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
• Oryginalność i wykonalność: Dlaczego projekt odniósł sukces? Jakie są jego aspekty innowacyjne?
Wpływ na lokalną gospodarkę: Należy przedstawić dane liczbowe potwierdzające powodzenie projektu.
Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi: Czy z realizacji tej inicjatywy skorzystała więcej niż jedna zainteresowana strona? Dlaczego strony były zaangażowane i w jakim stopniu uczestniczyły w inicjatywie?
Możliwość przeniesienia: Czy takie podejście można zastosować w regionie i w innych miejscach w Europie?

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
•    Promowanie ducha przedsiębiorczości
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
•    Rozwój środowiska biznesowego
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: krajowym i europejskim.
W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja z dwóch różnych kategorii wybierze dwa najlepsze projekty. Zostaną one zgłoszone do etapu europejskiego, w którym to jury przyzna nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w Tallinie w listopadzie 2017 roku.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego (zarówno w formacie pdf, jak i tekstowym - doc./docx.) na adres: konkurspromocja@slaskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2017 r.

Informacje
Szczegółowe informacje o Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat etapu krajowego można uzyskać od krajowego przedstawiciela: pani Aliny Plecińskiej, mail: alina.plecinska@mr.gov.pl  tel.: 22 273 85 03
adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości możesz śledzić na:
oficjalnej stronie wydarzenia: Promoting Enterprise News

Twitter

Facebook

YouTube

Flickr

Scribd

Instagram

Możesz także zapisać się na newsletter wydarzenia.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016

Poniżej przedstawiamy relację filmową z poprzedniej edycji nagród, która odbyła się w Bratysławie:

Zwycięzcy poprzedniej edycji:

•    Promowanie ducha przedsiębiorczości - Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (Francja)
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze - Enterprise Educators Academe (Liverpool, Wielka Brytania)
•    Rozwój środowiska biznesowego - PME Leader (Portugalia)
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności – Human Security Finland (Finlandia)
•    Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami - Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion (Serbia)
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne - Rotterdam Business Case (Holandia)

Nagroda główna jury - Entrepreneurial West Hisingen (Szwecja).

Podsumowanie Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016 (wersja angielska, pdf):

 Zdjęcie przedstawiające dwie osoby, które wspinają sie na szczyt góry. Okładka kompendium na temat Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016i


Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś