Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Czy Twoje miasto może być Europejską Stolicą Inkluzywności i Różnorodności?


2023-02-01 14:32

Zgłoś się do konkursu na „Europejską Stolicę Inkluzywności i Różnorodności”.

Unia Równości

Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

Kto może przystąpić do konkursu?

Konkurs jest skierowany do władz lokalnych:

  • samorządów miast,
  • mniejszych miejscowości
  • oraz regionów w Unii Europejskiej.

Zgłoszenie musi zostać złożone przez oficjalnego przedstawiciela samorządu.

W zgłoszeniach muszą się znaleźć opisy kluczowych inicjatyw promujących różnorodność i integrację.

Atutem będą inicjatywy, które kompleksowo traktują różne przyczyny dyskryminacji (w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, religię i orientację seksualną/tożsamość płciową i ekspresję płciową) oraz charakteryzują się podejściem przekrojowym.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Jak się zgłosić do konkursu?

  • Zainteresowani muszą założyć profil i złożyć zgłoszenie przy pomocy formularza zgłoszeniowego online,
  • Należy wypełnić wszystkie części formularza i przesłać go najpóźniej do 15 lutego 2023 roku, do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego,
  • Formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE. Zgłoszenia w językach narodowych zostaną przetłumaczone na język angielski za pomocą systemu tłumaczenia automatycznego. W miarę możliwości zachęcamy do składania zgłoszeń i propozycji projektów w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrywanie.
  • Wraz ze zgłoszeniem można również przesłać lub podać odnośnik do składającej się z 10 slajdów prezentacji PowerPoint ilustrującej zgłoszenie.
  • Zgłaszający się kandydaci muszą dołączyć oświadczenie o wiarygodności (załącznik III) podpisane przez prezydenta, burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego na mocy prawa krajowego do prawnego reprezentowania miejscowości/miasta/regionu.

Dodatkowe informacje na temat procesu zgłoszenia znajdują się w Wytycznych.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś