Przejdź do treści głównej

Etap regionalny "Let the Stars Shine" – Wskaż gwiazdę Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej


2018-05-18

"Let the Stars Shine" to konkurs na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków unijnych. Mieszkańcy gmin z terenu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej mogą wziąć udział w regionalnym etapie konkursu.

Czym jest "Let the Stars Shine"

Celem zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego, Lamberta van Nistelrooija, konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w miastach przy udziale środków z Unii Europejskiej oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie.

Ideą konkursu jest odkrycie i pokazanie prawdziwych gwiazd – projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z UE. "Let the Star Shine" jest również okazją do sprawdzenia, czy inwestycje przy wsparciu z Funduszy Europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez osoby mieszkające w ich otoczeniu. W obowiązującej w tym roku formule to mieszkańcy wskazują projekty – „gwiazdy”.

Zgłoś projekt ze swojej okolicy

Uczestnicy dokonują zgłoszeń projektów poprzez formularz na stronie www.konferencjamiasto.p/konkurs.

Jedno zgłoszenie powinno zawierać wskazanie jednego projektu, ale jeden uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń. W drugim etapie, spośród nadesłanych zgłoszeń, kapituła konkursowa wybierze „gwiazdy” regionu. Osoby zgłaszające również wezmą udział w konkursie. Zgłaszając projekt do konkursu można uzasadnić swój wybór – na osoby, które napiszą najciekawsze uzasadnienia, czekają specjalne nagrody!

Organizatorem konkursu „Let the Stars Shine” w województwie śląskim jest poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht. Honorowy patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziesz na stronie www.konferencjamiasto.p/konkurs.


Let the stars shine
Let the stars shine
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś