Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Elektronizacja zamówień publicznych- szkolenie 24.06.2019 r.


Pytanie 1. W jaki sposób możemy przedłużyć termin otwarcia ofert w związku z modyfikacją treści SIWZ?
Odpowiedź.
Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem MINIPORTALU odbywa się trzyetapowo:
1) etap pierwszy to zmiana zapisów SIWZ się na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 20004 r, Prawo zamówień publicznych.
2) etap drugi to sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE wg reguł wskazanych na stronie internetowej służącej do zamieszczania i sprostowania ogłoszeń /https://simap.ted.europa.eu/pl/standard-forms-for-public-procurement .
3) etap trzeci to zmiana terminu składania ofert w MINIPORTALU wg zasad określonych w instrukcji
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf (str. 12-14).
Wszystkie etapy muszą być wykonane tego samego dnia.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś