Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

od 2018-12-20 [08:30] do 2018-12-20 [15:30]
Data publikacji: 2018-12-07 08:29

Zapraszamy na szkolenie 20 grudnia do Rybnika.

Elektronizacja zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 20 grudnia 2018 r. (czwartek) 
Godz. szkolenia: 8:30-15:30
Rejestracja: 8:15-8:30
Miejsce: Rybnik, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. ks. Szafranka 7

Tematyka szkolenia:

 • Elektronizacja zamówień publicznych (tzw. krajowych) w okresie przejściowym do 1 stycznia 2020,
 • Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (od dnia 18.10.2018 r.),
 • Platforma e-Zamówienia, Miniportal e-zamówień projektowane zasady działania,
 • Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej krok po kroku,
 • Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych,
 • ESPD przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego:
  a. omówienie błędów i braków,
  b. poprawianie/badanie,
 • Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa.

Prowadzący:

Piotr Pieprzyca  absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 7.12.2018 r. do 19.12.2018 r. (godzina 14:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Szkolenie jest przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo, aby zostały poruszene przez trenera na szkoleniu (w polu UWAGI w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie, celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszemu gronu beneficjentów/potencjalnych beneficjentów programu.
!! Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają przedstawiciele jednostek i instytucji, które uzyskały dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020.
!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt: 
Paweł Tułodziecki p.tulodziecki@subregion.pltel. +48 32 42 22 446.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś