Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Działania WUP w Katowicach dotyczące Funduszy Europejskich w czasie pandemii


2020-04-10 10:00

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach informuje o swoich działaniach z zakresu Funduszy Europejskich, podjętych w trakcie pandemii.

Projekty dla osób fizycznych

WUP może zgodzić się na zmianę formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnej na zdalną oraz na przełożenie terminu zajęć w projekcie.

WAŻNE! Uczestnik projektu o szczegóły musi pytać realizatora projektu (beneficjenta).

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw

WUP umożliwił:

  • składanie dokumentów rekrutacyjnych w wersji elektronicznej (skan oryginałów papierowych);
  • zmianę formy świadczenia usługi ze stacjonarnej na zdalną;
  • składanie zaświadczeń o niezaleganiu po dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych (ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W przypadku konieczności zmiany terminu usługi WUP zgadza się na:

  • złożenie dokumentów korygujących w wersji papierowej w późniejszym terminie;
  • odstąpienie od zasady, że termin rozpoczęcia usługi musi przypadać najpóźniej 6 miesięcy od dnia złożenia fiszki;
  • zmianę (gdy jest konieczna) numeru usługi, której zakres merytoryczny pozostaje tożsamy.

Ocena projektów

Komisje Oceny Projektów funkcjonują zdalnie. Pod koniec marca rozstrzygnęły konkursy nr:

Planuje się rozstrzyganie kolejnych konkursów w niezmienionych terminach.

WAŻNE! Wnioskodawcy powinni na bieżąco monitorować skrzynkę odbiorczą w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem którego złożyli wniosek o dofinansowanie.

Rozliczanie projektów

WUP może – w indywidualnym przypadku, na wniosek beneficjenta – zgodzić się na wydłużenie terminu realizacji projektu oraz na zakwalifikowanie wydatków poniesionych na niezrealizowane działania projektowe, których nie można odzyskać.

WAŻNE! Beneficjent musi uzasadnić swój wniosek, w szczególności wykazać działanie siły wyższej oraz podjęte środki zmierzające do zminimalizowania skutków jej działania.

Kontrola projektów

Kontrole odbywają się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Ponadto WUP może – w indywidualnym przypadku, na wniosek beneficjenta – zgodzić się na wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień.

Informacja o projektach

Odpowiedzi na pytania skierowane do WUP drogą elektroniczną są wysyłane na bieżąco.

WAŻNE! Ze względu na bardzo dużą liczbę telefonów do Punktu kontaktowego EFS, kontakt z pracownikami Punktu może być utrudniony.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś