Przejdź do treści głównej

Dostępne środki z Unii Europejskiej na zaktywizowanie i zaangażowanie lokalnych społeczności i organizacji


2017-03-24 15:24

24 marca br. ruszyły dwa nabory gdzie oczekujemy projektów planowanych do realizacji na terenach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. W szczególności zapraszamy tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD), łączące partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Środki można pozyskać na działania związane z włączeniem społecznym, który jest ważnym elementem inteligentnego i zrównoważonego wzrostu.
Termin składania wniosków każdorazowo mija 24 kwietnia br., a listę projektów wybranych do dofinansowania poznamy już we wrześniu 2017 r.

W pierwszym z naborów – dla podziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie  i rybackie RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17 można ubiegać się o dofinansowanie programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji bezzwrotnej. Wymagany minimalny poziom wkładu własnego to zaledwie 5%, przy jednoczesnej minimalnej wartości projektu na poziomie 100 000 zł. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 7,26 mln zł.

Drugi z naborów – dla poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 – przewiduje wsparcie działań zmierzających do deinstytucjonalizacji (tj. odejścia od instytucjonalnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą), rozwoju środowiskowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, a także integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych.
W tym przypadku również wnioskodawcy projektów wybranych do dofinansowania mogą liczyć na dotację bezzwrotną. Tym razem wymagany minimalny wkład własny oscyluje na poziomie 7%, a minimalna wartość projektu opiewa na 100 tys. zł. W puli naboru znajduje się blisko 8,53 mln zł.

Zainteresowanych szczegółami obu ogłoszonych naborów zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które będzie miało miejsce 30 marca w Katowicach, możesz zapisać się już teraz.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś