Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Dodatkowe wsparcie dla MŚP z REACT-EU


2022-04-15 12:30

13 kwietnia br. odbyło się oficjalne wręczenie promes umów o dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy ubiegali się o środki w ramach programu REACT-EU. Promesy przedsiębiorcom wręczyli wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża oraz Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W ramach konkursu Inwestycje w MŚP dofinansowanie na łączną kwotę ponad 70 mln zł z dodatkowych środków REACT-EU otrzyma 133 przedsiębiorców.

fot. Tomasz Żak / UMWSfot. Tomasz Żak / UMWS

Wsparcie dla przedsiębiorców

O fundusze ze specjalnego programu naprawczego REACT-EU, wspierającego walkę z pandemią COVID-19, Zarząd Województwa zabiegał od września 2020 roku. Konkurs „Inwestycje w MŚP” z rekordową liczbą ponad 2 tys. złożonych wniosków pochłonął nie tylko wstępną alokację (ponad 76 mln zł), ale również oszczędności przesuwane z innych działań realizowanych z RPO oraz dodatkowe środki wynegocjowane wcześniej przez Zarząd Województwa.

„To działanie zwiększyło pulę środków skierowanych do przedsiębiorców. W tej chwili to już 774 projekty na łączną kwotę 439 mln zł. To dla regionu najlepszy kierunek, a dla przedsiębiorców szansa by rozwinąć skrzydła. Dotychczasowa kwota 1,4 mld zł przekazana na pomoc dla przedsiębiorców to realne zabezpieczenie na utrzymanie działalności firm, zwłaszcza tych mniejszych, które są krwiobiegiem naszej gospodarki. Ich dalszy rozwój jest uzależniony właśnie od inwestycji” – przekonywał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto przypomnieć, że do tej pory w ramach konkursu łącznie wsparcie uzyskało 641 projektów na kwotę blisko 370 mln zł (w tym 103 z kategorii Średnich Przedsiębiorstw na kwotę 67 mln zł oraz 538 z kategorii Mikro i Małych Przedsiębiorstw na kwotę 303 mln zł). Na tzw. listach rezerwowych, czyli listach projektów ocenionych pozytywnie, ale niewybranych do dofinansowania ze względu na niewystarczające środki, znalazło się łącznie 896 projektów na kwotę 438 mln zł.

Przekazanie wsparcia na dofinansowanie projektów z list rezerwowych wymagało zgody Komisji Europejskiej, przede wszystkim akceptacji przyjętych warunków i regulaminu, by nie obciążać wnioskodawców składaniem dodatkowych dokumentów lub ponownym przesłaniem wniosku do oceny. Konsultacje Zarządu z Komisją doprowadziły do pozytywnego finału – wprowadzono techniczne zmiany w dokumentacji, pozwalające wdrożyć mechanizm REACT-EU.

fot. Tomasz Żak / UMWSfot. Tomasz Żak / UMWS

REACT-EU

W grudniu 2021 roku zaktualizowano RPO WSL na lata 2014-2020, tworząc nową Oś Priorytetową XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, a w ramach tej osi nowe Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU przeznaczone na wsparcie projektów ocenionych pozytywnie, znajdujących się na listach rezerwowych.

Decyzją Zarządu Województwa w wyniku przekazania środków mechanizmu REACT-EU wybrano do dofinansowania kolejne 133 projekty z list rezerwowych czterech rund konkursu, na łączną wartość dofinansowania 70 mln zł (w tym 26 z kategorii Średnich Przedsiębiorstw na kwotę 15,8 mln zł oraz 107 z kategorii Mikro i Małych Przedsiębiorstw na kwotę 54,2 mln zł).

Regulamin konkursu pozwala na finansowanie wydatków poniesionych po 1 lutego 2020, zrealizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, co daje przedsiębiorcom możliwość uzyskania refundacji kosztów inwestycji rozpoczętych przed wybraniem do dofinansowania, spłaty zobowiązań oraz innych zakupów istotnych dla funkcjonowania firmy w czasie pandemii. Przeprowadzony w 2020 roku nabór był odpowiedzią na sytuację kryzysową wywołaną przez pandemię COVID-19, dając firmom z regionu szansę na dywersyfikację, zmianę profilu działalności, uruchomienie nowych usług poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń a także utrzymanie miejsc pracy. Sukcesywnie przesuwano oszczędności z pozostałych do realizacji zadań RPO, dzięki czemu kilkakrotnie ponosiła się alokacja konkursu, zwiększając liczbę dofinansowanych przedsięwzięć.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś