Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

REACT-EU jest narzędziem, które wprowadza do programów funduszy europejskich na lata 2014-2020 dodatkowe środki finansowe. Fundusze REACT-EU skierowane są na realizację działań o charakterze naprawczym w kontekście kryzysu, który powstał w państwach Unii Europejskiej w wyniku pandemii COVID-19.

W grudniu 2021 r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) dodany został nowy priorytet inwestycyjny pn. "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność". Realizacja tego priorytetu ze środków REACT-EU przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 1. odbudowy ochrony zdrowia regionu:
  • wzrostu dostępności usług medycznych w obrębie poradni onkologicznej i hematologicznej oraz opieki psychiatrycznej,
  • wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa w skutek zmniejszenia absencji chorobowych,
  • zniwelowania negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19.

 2. odbudowy gospodarki regionu:
  • utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich dalszego rozwoju.

 3. odbudowy gospodarki regionu poprzez wsparcie odnawialnych źródeł energii:
  • wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej ogółem,
  • ekologicznej odbudowy regionu,
  • zwiększenia odporności gospodarki na pojawiające się w przyszłości sytuacje kryzysowe.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś