Przejdź do treści głównej

Bezpłatne szkoły świadomego rodzicielstwa i badania dla kobiet w ciąży


2018-07-17 10:28

Dzięki funduszowemu wsparciu dbamy o to, by przyszłe mamy miały najlepszą możliwą opiekę, a ich dzieci przychodziły na świat nieobarczone wadami rozwojowymi. Ponad 21 tys. kobiet może skorzystać z programu „Zdrowa Matka i dziecko”. Sprawdź, gdzie możesz uzyskać właściwą opiekę.

„Zdrowa Matka i dziecko”

to Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego, którego celem jest:

 • zapewnienie prawidłowej opieki nad kobietami w ciąży,
 • ograniczenie liczby przedwczesnych porodów,
 • zwiększenie przeżywalności matek i noworodków,
 • zwiększenie skuteczności wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci,
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dot. prawidłowego przygotowania się do ciąży, porodu i połogu,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z macierzyństwa,
 • wzrost dzietności w regionie.

W ramach programu realizowane są projekty nastawione na:

 1. organizację szkół świadomego rodzicielstwa,
 2. przeprowadzanie bezpłatnych badań prenatalnych oraz specjalistycznych konsultacji w przypadku wykrycia wady rozwojowej.

Szkoły świadomego rodzicielstwa organizowane w ramach programu są prowadzone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie opieki nad kobietami w ciąży. Przyszłe mamy (wraz z osobami towarzyszącymi) będą uczestniczyć w zajęciach, które w sposób kompleksowy i nowoczesny przygotują je do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Taka szkoła dla wielu rodziców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej i fachowej wiedzy przekazanej przez profesjonalistów.

Badania prenatalne i specjalistyczne konsultacje w przypadku wykrycia wady rozwojowej będą mogły odbyć kobiety już na wczesnym etapie ciąży, co przyczyni się do niwelowania nierównego dostępu do świadczeń medycznych. W przypadku wykrycia i leczenia wad wrodzonych płodu, rodzice otrzymają wsparcie ze strony finansowanego z funduszy europejskich psychologa.

Ponadto obowiązkowym elementem każdego z realizowanych projektów są działania szkoleniowe kierowane do kadry medycznej. Podniesienie świadomości personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej oraz opieki nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową pozwoli wprowadzić wyższy standard usług, świadczonych w naszym województwie.

Kto może uzyskać opiekę?

Do bezpłatnych szkół świadomego rodzicielstwa mogą uczęszczać:

 1. Kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej,
 2. Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych na terenie obejmującym realizację programu,
 3. Partnerzy życiowi uczestniczek,
 4. Inne osoby wspierające uczestniczki wymienione w punktach 1 i 2.

Bezpłatna opieka perinatalna oferowana w ramach programu przeznaczona jest dla:

Ciężarnych mieszkanek województwa śląskiego w wieku do 35 lat (paniom powyżej 35 r.ż. przysługuje darmowa opieka perinatalna z NFZ).

Gdzie można uzyskać opiekę?

Program realizowany jest na obszarze całego województwa m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Czeladzi, Bestwinie, Jasienicy.

Szczegółowe informacje na temat tego, które ośrodki zdrowia realizują projekty w ramach programu „Zdrowa Matka i dziecko” znajdziecie na załączonych poniżej listach.

Dla podmiotów, które chciałyby dołączyć do listy realizatorów programu „Zdrowa Matka i dziecko” mamy dobrą informację – otwieramy kolejny nabór wniosków na dofinansowanie projektów polepszających opiekę nad kobietami w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa. Wnioski z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych przyjmować będzie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego od lipca br.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś