Przejdź do treści głównej

Posłuchaj interesujących audycji radiowych na temat Funduszy Europejskich

Audycje radiowe na temat wybranych konkursów o dofinansowanie projektów w 2016 r.:

  • audycja dotycząca konkursu w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Wywiad z Anną Cekierą – Zastępcą Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Rafałem Bakalarczykiem – socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Moniką Bajką ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.
  • audycja dotycząca konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs. Wywiad z Piotrem Kucharskim z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Iwoną Imiołek-Fidyk (uczestniczka projektu) i Olafem Lisowskim (pośrednictwo pracy) z projektu „Zmiana szansą na rozwój na Śląsku” realizowanym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Fundację Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudniania w Sosnowcu.
  • audycja dotycząca konkursu w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wywiad z Łukaszem Brzenczkiem z Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Jolantą Uszko i Anną Plichtą-Koteras z Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, które realizują projekt „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych Subregionu południowego województwa śląskiego”.
  • audycja dotycząca konkursu w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP. Wywiad z Pauliną Cius – rzecznikiem prasowym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Sylwią Kubalą-Śliwką na temat projektu wprowadzającego narzędzia budowlane.
  • audycja dotycząca konkursu w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Wywiad z Tomaszem Maciołem – Zastępcą Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Jackiem Kwiatkowskim - Prezesem Zarządu Zakładu doskonalenia zawodowego w Katowicach.

Audycja radiowa promująca Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015 w Województwie Śląskim


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś