Przejdź do treści głównej

Anulowanie konkursu w ramach działania 1.3


2018-05-30 13:12

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o konieczności anulowania konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB,

- typ projektu 1. „Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców”oraz

- typ projektu 2. „Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących instytucji otoczenia biznesu”.


Niniejsze podyktowane jest trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 umożliwiającymi opracowywanie ostatecznego modelu wdrażania przedmiotowych działań, w tym obowiązujących zasad oraz wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.


Instytucja Organizująca Konkurs dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego informuje, że nabór dla ww. działania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Nowy termin naboru zostanie wskazany w indykatywnym harmonogramie naborów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś