Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-04-16 15:12
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił firmie Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spławie 53, przeprowadzenie badania pt. „Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020”.

Głównym celem badania jest opracowanie założeń będących podstawą do budowy modelu wdrażania podejścia popytowego w województwie śląskim (Podmiotowego Systemu Finansowania).

Podejście popytowe to sposób dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z którym to przedsiębiorca swobodnie decyduje o wyborze określonej usługi rozwojowej, odpowiadającej na indywidualne potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa.

Ostatecznym efektem badania będzie określenie zasad wdrażania podejścia popytowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach badania zostaną przeprowadzone m.in.:

  • wywiady telefoniczne z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami z województwa śląskiego,
  • wywiady z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz firm szkoleniowych w województwie śląskim,
  • wywiad z przedstawicielem instytucji wdrażającej popytowe wsparcie MSP/zarządzającej wsparciem popytowym,
  • ankiety internetowe z przedstawicielami śląskich instytucji szkoleniowych.

Prosimy o udzielenie wszelkiej pomocy i współpracę z Wykonawcą ewaluacji oraz udział w wywiadach i ankietach przeprowadzanych przez wskazaną firmę. Zapewniamy jednocześnie, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie do celów badawczych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. W raporcie końcowym znajdą się uogólnione wyniki i wnioski, uniemożliwiające identyfikację poszczególnych respondentów.

Osobami realizującymi badanie ze strony Wykonawcy są: Pani Monika Sarapata, Pan Michał Korczyński, Pan Paweł Nieroda oraz Pani Magdalena Urban (tel. 61 622 92 06 -07, adres email: biuro@re-source.pl).

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego informacji na temat badania udzielają: Pani Anna Lukasek (alukasek@slaskie.pl) oraz Pani Katarzyna Zwolińska (kzwolinska@slaskie.pl).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś