Przejdź do treści głównej

Aktualizacja załączników w konkursie z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2019-08-01 14:18

31 lipca zaktualizowaliśmy załączniki:

  • wzór wniosku o dofinansowanie oraz
  • instrukcję wypełniania wniosku

do regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-325/19 z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs dla projektów realizujących założenia regionalnych programów zdrowotnych z zakresu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo w regulaminie konkursu doprecyzowano zapisy dotyczące procedury negocjacji oraz terminów na złożenie wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie.

Aktualny regulamin konkursu (zał. nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie i zał. nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku) oraz wykaz zmian do regulaminu jest dostępny w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś