Przejdź do treści głównej

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020


2016-11-03 08:14

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
Zmiany dotyczą m.in.:

  • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym,
  • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi,
  • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Nowa wersja Wytycznych obowiązywać będzie w odniesieniu do projektów przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów ogłoszonych po 24 października 2016 r.

Do zapoznania sie z pełną wersją Wytycznych zapraszamy do działu Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Szczegóły pod linkiem

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś