Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja wyników oceny formalnej konkursu z działania 3.2. Innowacje w MŚP


2021-10-29 14:51

28 października 2021 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 z działania 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu „Inwestycje w MŚP”.

Liczba złożonych wniosków

W ramach konkursu złożono 170 wniosków o dofinansowanie, z czego 21 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 1 projekt został wycofany na prośbę beneficjenta.

148 wniosków poddano ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Wyniki oceny formalnej

  • 106 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  • 42 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Powyższe wyniki uwzględniają również 1 projekt, który pierwotnie otrzymał ocenę pozytywną i został przekazany do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, jednak po zwróceniu projektu do ponownej oceny kryteriów formalnych został oceniony negatywnie.

Dofinansowanie

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 66 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 42 mln zł.

Kolejny etap

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś