Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja wyników oceny formalnej konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2021-11-05 09:57

Zaktualizowaliśmy listę wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie kryteriów formalnych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typy projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA.

Aktualizacja wynika z ponownej oceny formalnej 2 wniosków o dofinansowanie na etapie oceny kryteriów merytorycznych.

 Wyniki oceny formalnej

  • 24 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym,
  • 6 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Dofinansowanie

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 74 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 47 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie po aktualizacji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś