Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 3.2. Innowacje w MŚP


2020-10-13 13:16

Zaktualizowaliśmy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19 z działania 3.2. Innowacje w MŚP. Aktualizacja jest wynikiem protestu i ponownej oceny wniosków.

Aktualne wyniki

  • 92 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
  • 7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
  • ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 514 mln zł,
  • wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 160 mln zł.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie poddanych ponownej ocenie formalnej można znaleźć w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś