Przejdź do treści głównej

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


2019-04-15 11:48

Z końcem marca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WSL 2014-2020. Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 3 kwietnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • korekt w zapisach dotyczących osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
  • przywrócenia zapisów dotyczących trybu pozakonkursowego przy osi IX Włączenie społeczne,
  • drobnych aktualizacji zapisów dla osi X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Zmiany te stanowią na tyle niewielką modyfikację dotychczasowych zapisów, że Urząd Marszałkowski (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) nie przeprowadził strategicznej oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko. Projekt zmian został uzgodniony zarówno z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, jak i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, przy czym obydwa organy uznały, że przeprowadzane zmiany nie dotyczą elementów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaktualizowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

W załączniku poniżej zamieszczamy również informację dotyczącą najważniejszych zmian w zaktualizowanym RPO 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś