Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja regulaminu oraz instrukcji wypełniania wniosku konkursu z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT


2020-09-22 12:05

Zaktualizowaliśmy regulamin oraz instrukcję wypełniania wniosku konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Co się zmieniło?

W związku z pandemią COVID-19 zmieniono regulacje dotyczące projektów realizowanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

W uzasadnionych przypadkach IOK dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 30 dni na wszczęcie przez wnioskodawców postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla projektów realizowanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jednak nie dłużej niż do dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu/zawarcia porozumienia o dofinansowanie". 

Aktualny regulamin naboru oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie są dostępne w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś