Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminu konkursu z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego


2021-08-25 08:57

23 sierpnia 2021 r. zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-392/20 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego.

Zmiana

Aktualizacja dotyczy możliwości wydłużenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Powód

Zmiana została przeprowadzona celem uwzględnienia w zapisach regulaminu regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694).

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś