Przejdź do treści głównej

Aktualizacja regulaminów konkursów z poddziałań 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego i 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego


2019-09-13 11:51

Zmieniliśmy zapisy regulaminów konkursów nr:

  • RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego,
  • RPSL.10.02.02-IZ.01-24-327/19 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiany w regulaminach

  • usunięcie z podpunktu "2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu. Warunki dostępu" informacji o treści „Termin zakończenia realizacji projektu wskazany w polu C.1.a pkt 6) wniosku o dofinansowanie nie może być późniejszy od daty 30 czerwca 2023 r.”
  • uzupełnienie zapisu w rozdziale 6. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu pkt 3. poprzez doprecyzowanie, że „IOK zaleca, by harmonogram realizacji projektu nie wykraczał poza 30 czerwca 2023 r.”

Aktualne regulaminy konkursów są dostępne w ogłoszeniach naborów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś