Przejdź do treści głównej

Aktualizacja wyników oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2019-03-21 13:20

Przedstawiamy zaktualizowane wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

W trakcie trwania naboru złożyliście aż 213 wniosków, spośród których:

  • 177 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
  • 25 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
  • 10 zostało pozostawionych bez rozpatrzenia,
  • 1 wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy.

Ogólna wartość zaakceptowanych wniosków wyniosła ponad 129,4 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się w kwocie 47,7 mln zł, co stanowi ok. 74% środków przeznaczonych na dofinansowania w konkursie.

Zaktualizowaną listę wniosków poddanych ocenie formalnej można znaleźć w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś