Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2017-12-12 10:50


6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na typ projektu i wielkość przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typ projektu – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach o statusie MŚP.

Aktualizacja wiąże się z procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia część projektów przywrócono do oceny formalnej w trakcie trwania oceny merytorycznej wniosków.

Spośród 103 wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej:

  • 64 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny
    merytorycznej,
  • 27 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
  • 12 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś