Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków ocenionych formalnie w III rundzie konkursu 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2


2020-10-02 10:43

Zaktualizowaliśmy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z działania 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2.

Wyniki oceny formalnej III rundy

  • 297 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny kryteriów merytorycznych,
  • 44 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
  • ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 253 mln zł,
  • wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie blisko 164 mln zł.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Zaktualizowaną listę projektów ocenionych w III rundzie konkursu można znaleźć w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś