Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej dla działania 3.2 Innowacje w MŚP


2019-09-24 13:36

23 września zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dla działania 3.2 „Innowacje w MŚP”.

W ramach konkursu złożonych zostało 155 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 2 projekty zostały wycofane na prośbę beneficjenta. Oceniliśmy formalnie 144 wnioski.

Wyniki oceny formalnej według stanu na dzień 23 września:

- 130 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
- 14 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 344 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie około 112 mln PLN.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś