Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2018-07-12 09:02

Przedstawiamy aktualizację wyników oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 z działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Aktualizacja jest konieczna ze względu na pierwotnie przyjęty, błędny status wniosków w przypadku 2 projektów.


W trakcie trwania naboru złożono 293 wnioski.


Wyniki oceny prezentują się następująco:

- 232 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do dalszej oceny merytoryczne
- 25 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych
- 36 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś