Przejdź do treści głównej

Aktualizacja list projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie


2019-04-03 13:47

3 kwietnia zaktualizowaliśmy listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17 z poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

W wyniku aktualizacji zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na dotacje w konkursie oraz wybraliśmy do dofinansowania 7 dodatkowych projektów. Tym samym do dofinansowania zostały wybrane wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zmianie w RPO WSL 2014-2020, w wyniku której nastąpiło przesunięcie środków z poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie na poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Zaktualizowane listy projektów wybranych do dofinansowania z obszarów północnego, południowego i zachodniego można znaleźć w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś