Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Instrukcji wypełniania Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS


2020-06-29 08:57

Zaktualizowaliśmy instrukcję wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego.

W nowej wersji instrukcji dodano rozdział związany z weryfikacją wprowadzenia nakładających się czasów pracy, dokonano zmian redakcyjnych oraz aktualizacji zrzutów ekranu.

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją instrukcji.

Aktualną instrukcję znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

WAŻNA INFORMACJA

Instrukcja do Bazy Personelu nie zawiera informacji na temat zawieszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. (dalej: wytyczne).

Wypełniając zgodnie z instrukcją bazę personelu należy mieć na uwadze, że 19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych.

Umożliwiono m.in. uznanie kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu, mimo że łączne zaangażowanie (niezależnie od jego formy) zawodowe personelu  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.

Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawieszono od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym ewentualne zmiany w zakresie terminu i/lub zakresie obowiązywania zawieszenia wytycznych dostępne są na stronie internetowej.

Bazę Personelu projektu, jak i wniosek beneficjenta o płatność należy wypełnić zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś