Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy wniosków po ocenionie formalnej w II rundzie konkursu 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2


2020-08-27 15:32

27 sierpnia zaktualizowaliśmy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie w II rundzie, w konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z działania 3.2. Innowacje w MŚP

Wyniki oceny formalnej

  • 235 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  • 31 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 198 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 132 mln zł.

Dalsza procedura

Aktualnie trwa ocena merytoryczna tych projektów.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś