Przejdź do treści głównej

Aktualizacja dokumentów konkursu z poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego


2021-05-11 13:23

11 maja 2021 r. zaktualizowaliśmy regulamin oraz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 z poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

Zmiana

Aktualizacja dotyczy możliwości wydłużenia terminu 30 dni na wszczęcie przez wnioskodawców postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy dla projektów realizowanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj", jednak nie dłużej niż do dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu/zawarcia porozumienia o dofinansowaniu.

Przyczyna

Celem aktualizacji jest uwzględnienie regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 694) oraz powiązanych zapisów SZOOP RPO WSL.

Aktualne dokumenty są dostępne pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś