Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


2018-11-08 07:37

6 listopada 2018 r. zaktualizowaliśmy listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zakończonej procedury odwoławczej  oraz w wyniku zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17.

Dofinansowanie uzyskały kolejne projekty:

  • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  na kwotę  ponad 1,1 mln zł;
  • Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, na kwotę dofinasowania prawie 2,8 mln zł;
  • Wyposażenie przychodni w Knurowie i Sosnowcu w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny celem poprawy efektywności rozwiązywania problemów zdrowotnych w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotne, złożony przez Stożek Katarzynę, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa rodzina", na kwotę dofinansowania prawie 185 tys. zł;
  • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia oraz wprowadzenie opieki koordynowanej w Poradni Medycyny Rodzinnej Janusz Krzemiński, Barbara Krzemińska s.c. zlokalizowanej w Częstochowie, złożony przez Spółkę Cywilną Poradnia Medycyny Rodzinnej Janusz Krzemiński, Barbara Krzemińska, na kwotę dofinansowania ponad 86 tys. zł;
  • Poprawa dostępności do usług medycznych w NZOZ "Opifer" Sp. z o.o., Zabrze, Pawliczka 20, poprzez inwestycje w rozwój zaplecza i wyposażenia, złożony przez NZOZ "Opifer" Sp. z o.o., Zabrze, na kwotę dofinansowania prawie 1,5 mln zł.

Aktualnie 27 projektów wybranych w zakresie obszarów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (AOS), w konkursie RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 otrzymają łącznie dofinansowanie w wysokości  prawie 30 mln zł.

Zaktualizowana listę ocenionych projektów (obszar POZ/AOS) znajdziesz w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś