Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.7


2023-10-17 10:35

11 października 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 2141/455/VI/2023 zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.7.

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 obejmują przesunięcie środków w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy oraz Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19-REACT-EU. Wprowadzono również zmiany w tabelach finansowych.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś