Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.4.


2023-03-27 13:32

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) obejmują zmiany finansowe mające na celu pełne wykorzystanie środków programu. W Działaniu 15.1 Pomoc Techniczna – REACT-EU dodano zapis rozszerzający zakres wsparcia o organizację konkursów wiedzy o REACT-EU. Zmieniono zapis dotyczący intensywności wsparcia w Działaniu 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś