Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.3


2023-03-02 10:49

22 lutego 2023 r., , zaktualizowaliśmy załączniki nr 3 i 4, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersji 22.3.

Co się zmieniło?

  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 do SZOOP
    Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań związane są z przyjęciem Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektów nr 7 i nr 8 Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
  • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP
    Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego związane są z usunięciem projektu pozakonkursowego pn. Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno - hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z oddziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia REACT-EU.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś