Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Agenda Miejska UE – zaproszenie do nowych partnerstw tematycznych


2022-07-25 10:36

Grafika informacyjnaGrafika informacyjna

Komisja Europejska rozpoczęła nabór do nowych partnerstw tematycznych Agendy Miejskiej UE:

  • Zrównoważona turystyka (ang. „Sustainable Tourism”),
  • Ekologiczne miasta (ang. „Greening Cities”).

Kto może złożyć wniosek?

  • miasta,
  • państwa członkowskie UE,
  • państwa partnerskie,
  • regiony,
  • konsorcja miast,
  • krajowe miejskie organizacje patronackie,
  • inne zainteresowane strony.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z poniższymi dokumentami, które wyjaśniają, jacy wnioskodawcy kwalifikują się do partnerstwa, proces selekcji i kryteria oraz obowiązki każdej kategorii partnerów. Zawiera ona również opis tematu, na którym skupi się partnerstwo.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowani przystąpieniem do jednego lub obu nowych partnerstw tematycznych na rzecz ekologicznych miast i zrównoważonej turystyki, mogą składać wnioski online do 16 września 2022 r. do godz. 18:00 (CET).

Wnioski znajdziesz poniżej:

Dla każdego z partnerstw tematycznych należy złożyć odrębny wniosek.

Czym jest Agenda Miejska?

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej została zainicjowana w 2016 poprzez przyjęcie tzw. Paktu Amsterdamskiego. Jest to dobrowolna sieć współpracy pomiędzy partnerami z całej Europy, której celem jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dla usprawnienia polityki unijnych w obszarze miejskim oraz wzmocnienia rozwoju miast w Europie.

W ramach Agendy Miejskiej dotychczas funkcjonowało 14 sieci tematycznych, tj.:

Culture & Cultural Heritage Dziedzictwo kulturowe

Security in Public Spaces Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej

Jobs and Skills Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce

Urban Poverty Ubóstwo miejskie

Housing Mieszkalnictwo

Migrants and Refugees Integracja migrantów i uchodźców

Sustainable Land Use Zrównoważone użytkowanie gruntów

Circular Economy Gospodarka obiegu zamkniętego

Climate Adaptation Przystosowanie do zmian klimatycznych

Energy Transition Przemiany energetyczne

Urban Mobility Mobilność miejska

Air Quality Jakość powietrza

Digital Transition Cyfryzacja

Public Procurement Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne

W ramach sieci współpracują ze sobą reprezentanci państw członkowskich, miast i regionów, a także organizacji i innych podmiotów na szczeblu europejskim związanych z rozwojem miast (np. URBACT, Eurocities).


Źródło: zaproszenie do składania wniosków na stronie Komisji Europejskiej

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś