Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027


Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Grudzień 2021 r.

Celem głównym analizy była diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauczania programowania w województwie śląskim, która zostanie wykorzystana w celu zaprojektowania wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  1. Identyfikacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania.
  2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego związanych z nauką programowania.
  3. Identyfikacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi w ramach nauki programowania.
  4. Wypracowanie rekomendacji w kontekście możliwości wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli w procesie nauczania programowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.
Wykonawca

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie.

Okres badania

od lipca do grudnia 2021 r.

Materiały

Raport końcowy: Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś