Przejdź do treści głównej

Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU


Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZiU

Głównym celem analizy było określenie zawodów i branż , w których będą występować na szeroką skalę problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których zasadne jest tworzenie CKZiU oraz innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Identyfikacja zawodów i branż w woj. śląskim (w układzie przestrzennym), w których na szeroką skalę występują/wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników.
  2. Ocena i prognoza zapotrzebowania na kształcenie zawodowe i ustawiczne we wskazanych w ramach analizy branżach.

Ostatecznym efektem analizy jest katalog zawodów i branż, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, dla których zasadne będzie tworzenie CKZiU oraz innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Ewaluacja Analiza została zrealizowana przez firmę Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r.

Zapoznaj sie z raportem klikając tutaj

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś