Przejdź do treści głównej

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Grudzień 2017 r.

Celem głównym analizy było określenie możliwości oraz kierunków wsparcia cudzoziemców w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Realizacja celu głównego osiągnięta została dzięki analizie sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim oraz ocenie adekwatności zaprogramowanego wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i ocenie adekwatności planowanego wsparcia dedykowanego cudzoziemcom w Umowie Partnerstwa.

Ostatecznym efektem badania są wnioski, które pozwolą określić możliwości i ukierunkować wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim.

Wykonawca

konsorcjum firm: Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
oraz „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim
wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
.

Prezentacja: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim
wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
.

Infografika: Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim -
najważniejsze wnioski
.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś