Przejdź do treści głównej

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP- konkurs w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki


Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Pytanie 1. Czy małe firmy mogą uzyskać wsparcie w ramach III Filaru?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Środki w ramach nowego naboru zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 2. Działam w branży hotelarskiej. Prowadzimy pensjonat w Beskidach, czy możemy się starać o dofinansowanie w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 3. Czy firmy usługowe mają możliwość otrzymania dotacji?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów w tym sektor usług, szczególnie w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Pomoc jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych (nie przewidziano preferencji w tym zakresie).

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 4. Czy w tym konkursie będzie potrzebna opinia o innowacyjności, tak jak to było w przypadku poprzednich naborów w ramach Innowacji w MŚP?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
W ramach konkursu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 5. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
W ramach nowego konkursu przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości sięgającej 800 tys. złotych.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 6. Mam małe przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej, chciałbym ubiegać się o dotację – jak i jest poziom dofinansowania?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje poziom wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane w ramach konkursu będzie miało postać pomocy de minimis.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 7. Do tej pory nie korzystałem z funduszy unijnych, a zainteresował mnie nowy konkurs ŚCP i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Gdzie mogę znaleźć jakieś informacje?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl. 
W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 8. Na co mogę wydać pieniądze pozyskane z dotacji w nowym konkursie?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Środki z tego naboru zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników; sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 9. Konkurs jest realizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, czy to oznacza, że dotację otrzymają firmy z województwa śląskiego?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Celem Pakietu jest wsparcie dla gospodarki w regionie, przedstawiające kompleksową ofertę działań i realną pomoc dla przedsiębiorców, dlatego konkurs ŚCP koncentruje się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium obligatoryjnego związanego z koniecznością realizacji projektu na terenie województwa śląskiego oraz punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. To ważne, by fundusze inwestowane w przedsiębiorstwo przyniosły korzyść gospodarce regionu m.in. poprzez utrzymanie konkurencyjności i uratowanie miejsc pracy.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pytanie 10. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat nowego naboru – III Filar? Czy przewidujecie jakieś szkolenia np. jak złożyć ten wniosek?

Odpowiedź, 16.04.2020 r.
Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/.
Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Przedsiębiorcy zainteresowani złożeniem wniosku będą mogli skorzystać z instrukcji w formie filmu, przedstawiającej krok po kroku wypełnianie wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym.

Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś