Przejdź do treści głównej

I posiedzenie Komitetu Monitorującego w bieżącym roku


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-25 10:53

Po raz pierwszy w tym roku spotkali się członkowie Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którzy stanowią niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Programu. Na posiedzeniu przyjęty został kolejny pakiet kryteriów wyboru projektów, co pozwoli uruchomić nabory w ramach puli niespełna 3,5 mld euro dedykowanych na rozwój regionu.

Przyjęte kryteria dotyczą w zdecydowanym zakresie obszaru wsparcia środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odnoszą się do projektów dotyczących usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 jak również programów aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz inwestycji związanych z rozwojem usług społecznych i zdrowotnych.

W obszarze wsparcia rynku pracy, przyjęte kryteria odnoszą się do projektów związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wsparciem osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą jak również projektów dotyczących działań typu outplacement, które kierowane będą dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W zakresie wsparcia środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Komitet Monitorujący zajął się kryteriami dla inwestycji związanych z zakupem taboru kolejowego oraz gospodarką wodno-ściekową. Również w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, przyjęto kryteria niezbędne do otwarcia naborów projektów związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami w przedsiębiorstwach oraz działaniami na rzecz profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu oraz projektów z zakresu wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się również z aktualnym stanem realizacji RPO WSL 2014-2020. Przypomnijmy, że dotychczas ogłoszonych zostało 58 konkursów na kwotę ponad 3,5 mld zł., a do dofinansowania wybranych zostało 91 projektów na łączną kwotę ponad 260 mln zł, dla których podpisano już umowy z beneficjentami.

W pracach Komitetu, w roli obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy pełnią obowiązki opiekunów RPO WSL z obszaru Funduszu Społecznego oraz Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś