Przejdź do treści głównej

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego


2017-07-21 14:05

Wydłużamy ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 w ramach poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Określony w ogłoszeniu o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – lipiec 2017 r. - ulega zmianie na sierpień 2017 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś