Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs


2016-12-23 07:21

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

W załączniku znajdą Państwo Listę ocenionych projektów oraz listę zawierającą skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

- wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.01.05-IZ.01-24-066/16,

- wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.01.05-IZ.01-24-066/16,

- Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia
i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.01.05-IZ.01-24-066/16.

Zmiana Pakietu aplikacyjnego przedmiotowego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualizacje, o których mowa, zostały upublicznione na stronie internetowej - RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś