Przejdź do treści głównej

Wnioski do oceny strategicznej z podregionu bytomskiego w konkursie z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych


2017-03-14 13:18

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej w konkursie  nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

W ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w zakresie puli przeznaczonej na podregion bytomski w kwocie ponad 3,4 mln zł, do oceny skierowano 3 projekty:

  1. Nie widzieć barier – rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice, złożony przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie, na kwotę dofinasowania 1 641 586,89;
  2. Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie, złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach, na kwotę dofinasowania 1 858 140,00 zł;
  3. Usługi społeczne dla Bytomia, złożony przez Stowarzyszenie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie, osób chorych psychicznie oraz osób uzależnionych od alkoholu "Pomocna Dłoń" z Bytomia, na kwotę dofinasowania 923 292,37 zł.

Lista wniosków dostępna jest w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

W ramach pozostałych podregionów nie została wyczerpana pula środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie.
Pełna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach poszczególnych podregionów zostanie opublikowania po zakończeniu oceny strategicznej i rozstrzygnięciu konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś